Wanneer een kerstpakket

Kom ik in aanmerking voor een Kerstpakket

van de stichting Kerstpakketten Gemert-Bakel?


Elk jaar krijgt onze stichting die vraag.

Wij weten daarop het antwoord helaas niet, omdat wij uw financiële situatie niet kennen.

Bij de gemeente zijn daarover de meeste gegevens bekend. Wij hebben ook geen adresgegevens.

Daarom selecteert de gemeente voor ons de mensen met een minimum inkomen uit haar bestanden en stuurt die mensen namens onze stichting een brief. Daarin staat dat zij in aanmerking kunnen komen voor een kerstpakket van onze stichting.


Bij de brief zit een aanmeldingsformulier. Alleen als u dat formulier invult en inlevert bij de gemeente komen uw gegevens bij ons terecht en zorgen wij voor een kerstpakket voor u.


Dus als u een uitkering ontvangt in kader van de Participatiewet (gemeentelijk bestand) IOAW of IOAZ, danwel

  • bijzondere bijstand heeft ontvangen,
  • in een traject zit van schuldhulpverlening zit,
  • gebruik maakt van de regeling een Pas Vooruit,
  • of een bijdrage maatschappelijke participatie heeft ontvangen,

dan krijgt u van de gemeente onze brief met het formulier toegestuurd.


Wanneer u het afgelopen jaar kwijtschelding van gemeentelijke belastingen heeft ontvangen kunt u een aanvraag formulier bij de gemeente ophalen of opvragen.


Als uw naam NIET in zo’n bestand zit krijgt u dus GEEN brief, en kunnen wij helaas ook niet zorgen voor een kerstpakket voor u. Want wij hebben geen andere mogelijkheid om uw financiële situatie en daarmee uw “recht” op een kerstpakket te beoordelen.


Daarom ons ADVIES: heef u weinig inkomen (bijvoorbeeld: alleen AOW al dan niet met een klein pensioentje) doe dan een aanvraag voor één of meer van de bovengenoemde gemeentelijke regelingen.


Hopelijk hebben we u geholpen met deze informatie.


Stichting Kerstpakketten Gemert-Bakel


BOGOS

D&O design en ontwerp